Welkom bij geldlenenzonderinkomen.nl


Deze site geeft informatie over de mogelijkheden die er zijn om toch nog geld te lenen indien je weinig tot geen inkomen heb.
Op deze site zelf wordt geen lening gegeven!

Geld lenen zonder of met een hele lage inkomen, is zachts gezegd, niet verstandig.
Ook al heb je misschien een mooie vooruitzicht voor je, je weet niet of die mooie vooruitzicht op dat toekomstige moment ook echt zo mooi is. Er kan bijvoorbeeld je een baan toegezegd zijn of je verwacht een bedrag op een bepaalde moment. Wie kan 100% garanderen dat dat ook zo is op dat moment. En indien je dan een nieuwe lening heb kan je financiele situatie slechter voorstaan dan ervoor.
Dus neem heel overwogen een lening als je geen of weinig inkomen heb.

Geld lenen zonder inkomen of met heel weinig inkomen is bij de meeste voordehand liggende instellingen niet mogelijk. Met voordehand liggende instellingen bedoel ik de banken. Dit is opzicht niet vreemd aangezien ze wel zekerheid willen hebben dat het bedrag wat is uitgeleend is ook terugbetaald wordt en indien je geen inkomen heeft, kunt je ook geen zekerheid geven.

Waar je dan wel een lening kan hebben indien je geen of weinig inkomen heb zijn:
Bij familie/vrienden.
Via belenen, lenen op basis van verpanden.

Bij familie/vrienden lenen.
Je kan je familie/vrienden vragen een lening aan jou te geven. Dit is afhankelijk van hun financiele situatie en de band die je hebt met hen. Het grote voordeel van lenen bij familie/vrienden is de rente ofwel de rente die je moet betalen. Die zal in meeste gevallen niet of onder de marktrente zijn. Andere voordeel is de betalingstermijn in zowel bedrag als tijd die je kan afspreken. Die kan je onderling flexibel afspreken.
Indien je familie/vrienden niet het geld hebben om het aan jou te lenen en jij wel op korte termijn een goede vooruitzicht heb kan je misschien aan hen te vragen of ze een lening voor jou willen aanvragen. Dus zij gaan dan een lening aan bij de bank en geven dan het geld aan jou weer door. Dit is natuurlijk wel een hele grote vraag aan hen maar dit is een mogelijkheid.

Belenen, lenen op basis van onderpand.
Wat je ook kan doen is belenen of lenen op basis van onderpand. Wat je wel nodig heb is een artikel/goed die wel wat waard is. Deze wordt dan als onderpand aan de belener gegeven voor jouw lening.
Denk hierbij aan juwelen, electronica, fiets, auto etc. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de belener.
Ga er wel vanuit dat het bedrag wat je krijgt als lening aanzienlijk lager is dan wat de waarde is van het artikel/goed wat je hebt ingeleverd als onderpand.
Indien je het geleende bedrag niet terug kan betalen dan wordt het eigendom van het artikel/goed overgedragen aan de belener. Je bent het artikel/goed dus kwijt. Deze vorm van lenen wordt in principe ook niet geregistreerd bij de BKR.

Bovengenoemde vormen van lenen zijn leningen waarbij geen inkomen nodig is om de lening te aan te gaan.
Indien je geld nodig hebt kan je behalve aan geld lenen ook denken aan geld verkrijgen door je eigen goederen te verkopen en/of te gaan werken.
Succes!